Become merchant

Personal info
Business info
Is your company registered
Add product photos

ჩვენი მიზანი და გულის წადილია სტუმრებს შევთავაზოთ მრავალფეროვანი და ხარისხიანი ნამუშევრები.

 

თბილისური ბაზარი არის მშვენიერი სავაჭრო სივრცე და გზა დახლიდარებისთვის, რომ პირისისპირ შეხვდნენ ახალ აუდიტორიას, 1 დღეში გააცნონ პროდუტები ათასობით ადამიანს და მოისმინონ მათგან სასარგებლო რეაქციები.

 

იმისათვის რომ საუკეთესო შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს, გულდასმით განვიხილავთ და ვარჩევთ ყველა მონაწილეს.

თუ ჯერ არასდროს მიგიღია მონაწილეობა ჩვენ ამრკეტში, იცოდე რომ ჩვენი კარი ყოველთვის ღიაა ახალი, საინტერესო იდეებით განმსჭვალული მეწარმეებისთვის, არტისტებისთვის და საერთოდ ყველასთვის.

 

რეგისტრაციამდე გაითვალისწინეთ, რომ პირველ ეტაპზე ჩვენი გუნდი სწორედ მითითებულ სოც. ქსელებზე ატვირთული პროდუქტის ფოტოების მიხედვით შეგაფასებთ


 

კრიტერიუმები

რისი მიხედვითან მიენიჭებათ უპირატესობა განმცხადებლებს:

 • უნიკალური დიზანის მქონდე ან/და ხელნაკეთი პროდუქტი;

 • პროდუქტის შესრულების ხარისხი;

 • ბრენდი - შესაბამისობა პროდუქტსა და ბრენდს შორის, ასევე პროდუქტის ხარისხიანი ფოტოები სოც. ქსელებში;

 • ინოვაცია - ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება დიზაინსა და პროდუქტში; პროდუქტის შექმნის ინოვაციური მეთოდები;

 • ბაზარზე არსებული პროდუქცტებთან მსგავსების ნაკლებობა;

 • სათანადო, შესაფერისი და კომერციულად ეფექტური პროდუქტები; მათ შორის ქუჩის ბაზრისთვის შესაბამისი ფასის ქონა;

 • პატარა ბიზნესები, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია სავაჭრო სივრცის ქონა და აქვთ პროდუქციის სათანადო რაოდენობა.

 

წესები:

 • არ შეიძლება სხვისი პროდუქტების გადაყიდვა მარკეტზე.

 • არ შეიძლება დახლის გაზიარება სხვასთან, თუ ეს არ არის საერთო კოლაბორაცია და დახლი უნდა გამოიყურებოდეს როგორც ერთი მთლიანი.

 • მსგავსი განცხადებები აირჩევა კრიტერიუმების და იმავე კატეგორიაში დარეგისტრირებული მეწარმეების რაოდენობის მიხედვით.

 • ყველა პროდუქტი აუცილებელია დიდ წილად იყოს შექმნილი საქართველოში, იგულისხმება დიზაინიც. თუ თქვენი პროდუქტი არ არის თავიდან ბოლომდე შექმნილი საქართველოში გთხოვთ მოგვწეროთ შექმნის პროცესის დეტალური აღწერა.

 • დახლი უნდა იყოს მოწყობილი მარკეტის დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე.

 • შეფუთვა/ჩანთა უნდა იყოს ეკო მეგობრული. გთხოვ გამოიყენოთ კრაფტის ქაღალდი, ბიოდეგრადირებადი მასალები ან/და სხვა.

 • მარკეტის დასრულების შემდეგ დახლს უნდა მოხსნათ ყველა ნივთი, თოკი, აბრა, ჭიკარტი და გადაყაროთ ნაგავი.

 • საკვების მომზადება შეიძლება მხოლოდ ჯიხურებში

 • ჯიხურებში არ შეიძლება 3 კილოვატზე მეტი დენის გამოყენება.


 

რა წამოვიღო:

 • აუცილებელია პროდუქტის დისპლეი(პატარა წარსმოსაჩენი დახლი პროდუქტიდან გამომდინა მაგ: საკიდი, თარო და ა.შ.);

 • დახლის გაფორმება;

 • მაგიდის გადასაფარებელი მინიმუმ 2X2 მეტრი;

 • დამაგრძელებელი მინიმუმ 3 მეტრი;

 • განათების წყარო: ბრენდის კონცეფციასთან შესაბამისი ლამაზი სანათი, გირლიანდა, აბაჟური და ა.შ. აუცილებელია თბილი(ყვითელი) ნათება;

 

მარკეტის არ ჩატარება:

 • ჩატარებულ მარკეტად ითვლება ის, რომელიც ჩატარდა 5 საათი ან მეტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მარკეტი ითვლება ჩაშლილად;

 • მარკეტი შესაძლოა გადაიდოს წინასწარ ან იმავე დღეს ცუდი ამინდის ან სხვა ფორსმაჟორული სიტუაციის გამო;

 • გადადებული მარკეტის შესახებ ინფორმაცია გამოგეგზავნებათ მითითებულ მეილზე;

 • არ ჩატარებული მარკეტი ჩატარდება მომდევნო შაბათ-კვირას, და გადახდილი თანხა ავტომატურად გადავა შემდეგ მარკეტზე. შემდეგ მარკეტზე არ გამოცხადების შემთხვევაში თანხა უკან არ ბრუნდება;

 

ზემოთ აღნიშნული ყველა წესი არის აუცილებელი, რომელიმეს დარღვევის შემთხვევაში შეიძლებელია გთხოვოთ მარკეტის ადრე დატოვება და აღარ განვიხილოთ მომავალში თქვენ მიერ გამოგზავნილი მოთხოვნა.


 

Our aim and huge desire is to provide visitors with a diverse range of creative and quality products.


Tbilisi Street Market is the perfect trading place for stallholders to meet face-to-face new audiences and gain feedback from thousand people in one day.

 

We are working hard and trying our best to present finest stallholders at our market.

Never participated in Tbilisi Street Market? Our door is always open for new, enthusiastic entrepreneurs, designers and for everyone, with fresh ideas.


Before apply, take into account that first step in reviewing applicant is checking Soc. Media accounts and product photos. So keep it organized and show your best.

 

Selection Criteria

What we are looking for:

 • Unique designs, or products of a handmade nature;

 • Quality of a product;

 • Brand - relevance between your work and brand;

 • Innovation - using new technologies in design and product; innovative methods of making;

 • Lack of similarity to products already in the marketplace;

 • Appropriate, suitable and commercially viable items, including appropriate pricing for street market;
   

Important rules:

 • You can’t work as reseller of other brand;

 • You can’t share market with other, unless it’s collaboration and the stall will need to be presented as a whole rather than two businesses in a shared space;

 • Similar applications will be chosen by criteria and the number of applicants in the same category;

 • Every product must be entirely produced and designed locally. If your product is now completely made locally, please provide all info of product making, step by step;

 • Stalls must be arranged at least 30 minutes in prior;

 • Packaging and bags must be eco friendly. Please use bio-based renewable biodegradable recyclable materials;

 • You must remove all rubbish and material from your stall: ropes, signs, pushpins and etc;

 • You can cook only in booth.

 • In booth you can use maximum 3 kilowatt electricity;

 

What to bring:

 

 • Product displays are crucial attributes;

 • Stall decorations;

 • Tablecloth, minimum 2X2 meter;

 • Extension plug - minimum length 3 meter;

 • Lightning - appropriate to brand concept: lams, garland, lampshade and etc. Must be warm(yellow) light;
   

Market failing:

 • Market, which was happening more than 5 hours or more is done;

 • Market can be delayed due to bad weather or any force majeure;

 • You will receive information about failed market on mail;

 • Market will be held delayed on next weekend and all participants will be able to participate for free;


 

All the rules listed above are very important, in case of not compiling any of them we may ask you to leave any of STALL’s market and refuse any applications for stalls at markets in the future.


Agree with the terms and conditions